Kasaï Capital Management BV
                            ||Kasaï wa balengela.  ||EN: Kasaï of the beauties.  ||FR: Kasaï des beautés.

"Lever du soleil vu d'un hublot d'avion". De slidesdocs.com